analizy chemiczne na zlecenie, pomiary chemiczne na zlecenie, badania chemiczne na zlecenie, ekspertyzy chemiczne na zlecenie, laboratorium do wynajęcia, laboratorium chemiczne do wynajęcia

devBlog Webowe.pl

Spektrometr Ramanowski T 64000 Jobin - Yvon

Wyposażony w trójsiatkowy monochromator z siatkami holograficznymi i czuły detektor CCD. Spektrometr sprzężony jest z mikroskopem optycznym Olympus. Praca w opcji mikroskopii konfokalnej pozwala rejestrować widma Ramana z bardzo małych objętości.

  • Spektrometr Ramanowski T 64000 Jobin - Yvon

Spektrometr ramanowski Jobin Yvon-Spex T64 000


Opiekun przyrządu

Opiekunowie: prof. dr hab. Jolanta Bukowska
Tel. 0 22 822 02 11 w. 274
e-mail: jbukow@chem.uw.edu.pl

dr hab. Andrzej Kudelski
Tel. 0 22 822 02 11 w. 278
e-mail: akudel@chem.uw.edu.pl


Aparatura

Spektrometr ramanowski Jobin Yvon-Spex T64000 z trójsiatkowym monochromatorem, wyposażony w mikroskop konfokalny. Aparat może pracować z pojedynczą lub potrójną monochromatyzacją. Przy pojedynczej monochromatyzacji rozproszenie rayleighowskie jest efektywnie usuwane za pomocą filtrów typu "notch" (dla linii laserowych 488, 514.5 i 647.1 nm). Siatki holograficzne 600 i 1800 nacięć/mm, stosowane wymiennie. Detektor CCD 1024 x 256 pikseli, chłodzony ciekłym azotem. Mikroskop konfokalny Olympus BX40 wyposażony jest w kilka obiektywów, w tym obiektyw dalekozasięgowy (50x). Aparat wyposażony jest także w komorę "makro", do pomiarów widm bez użycia mikroskopu.

Źródło światła wzbudzającego - laser gazowy Ar / Kr ( najsilniejsze linie 488, 514.5 i 647.1 nm), firmy Laser-Tech, model LJ-800.

Opis metody

W spektroskopii ramanowskiej mierzymy widmo oscylacyjne lub rotacyjne molekuł prowadząc pomiar intensywności światła z zakresu nadfioletu, widzialnego lub bliskiej podczerwieni, nieelastycznie rozproszonego na próbce. Metoda może być wykorzystana zarówno do identyfikacji molekuł jak i do pomiarów ilościowych. Widma mogą być rejestrowane dla próbek ciekłych, stałych i gazowych. Możliwe są także pomiary cienkich filmów molekularnych na stałych podłożach. Stosując wzbudzenie odpowiadające obszarowi absorpcji elektronowej próbki otrzymać można tzw. rezonansowe widmo Ramana, które charakteryzuje się znaczną intensywnością. Słabe z natury rozproszenie ramanowskie można także wzmocnić kilka rzędów wielkości stosując tzw. powierzchniowo wzmocniony efekt Ramana (SERS).

Koszt analiz

Próbce dostarczanej do analizy powinno towarzyszyć wypełnione zamówienie. Koszt rejestracji zwykłych widm Ramana jednej próbki - 50 zł. W przypadku akumulacji widma powyżej 10 min. do ceny dolicza się kwotę 200 × T/60 zł (gdzie T - czas pomiaru w min.). W przypadku widm SERS - cena ustalana indywidualnie.

Możliwe jest przeszkolenie pracowników lub doktorantów - kurs 3-4 dniowy; koszt 1500 PLN. Koszt pracy samodzielnej, po przeszkoleniu - 200 zł za 1 godzinę.Wydziałowe Laboratorium
Pomiarowe

Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe