analizy chemiczne na zlecenie, pomiary chemiczne na zlecenie, badania chemiczne na zlecenie, ekspertyzy chemiczne na zlecenie, laboratorium do wynajęcia, laboratorium chemiczne do wynajęcia

devBlog Webowe.pl

Kontakt

Jak do nas trafić.

Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Mapa dojazdu (wg mapa.szukacz.pl)

Kierownik Laboratorium
Prof. dr hab. Mikołaj Donten

tel.: (0-22) 5526-223
faks: (0-22) 822 59 96

e-mail: donten@chem.uw.edu.pl

Wydziałowe Laboratorium
Pomiarowe

Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe