analizy chemiczne na zlecenie, pomiary chemiczne na zlecenie, badania chemiczne na zlecenie, ekspertyzy chemiczne na zlecenie, laboratorium do wynajęcia, laboratorium chemiczne do wynajęcia

devBlog Webowe.pl

Cennik

Koszty wykonania analiz NMR

(Wszystkie ceny są cenami NETTO)

Cena godziny pracy na aparacie 300 MHz

  1. Dla osób spoza  Wydziału: 60 zł     (widmo 1H: 20 zł)

  2. Dla pracowników Wydziału: 48 zł     (widmo 1H: 16 zł)
  3. Samodzielna rejestracja widm: 36 zł

Cena godziny pracy na aparacie 500 MHz

  1. Dla osób spoza Wydziału: 90 zł     (widmo 1H: 30 zł)

  2. Dla pracowników Wydziału: 60 zł     (widmo 1H: 20 zł)
  3. Samodzielna rejestracja widm: 48 zł


Uwaga
- cena pracy na kriosondzie jest dwukrotnie wyższa niż stawka wyjściowa (nie dotyczy standardowych protonów),
- ceny akumulacji nocnej (18:00-8:00) i pracy podczas świąt są zmniejszone do połowy stawki wyjściowej.

Deuterowane rozpuszczalniki są wliczone w cenę widma.


Dopłaty:

Usługa ekspresowa lub w ustalonym terminie:                                      10 zł / widmo
Pomiar w temperaturze innej niż od 10 do 40 C:                                   10 zł / widmo
Dodatkowe operacje na próbce i ponowny pomiar: 10 zł / widmo

Opłata za kurs spektrometru 200 MHz:

  • 600 zł dla pracowników Wydziału Chemii,
  • 800 zł dla pozostałych osób.

(01.12.2016)Wydziałowe Laboratorium
Pomiarowe

Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe