analizy chemiczne na zlecenie, pomiary chemiczne na zlecenie, badania chemiczne na zlecenie, ekspertyzy chemiczne na zlecenie, laboratorium do wynajęcia, laboratorium chemiczne do wynajęcia

devBlog Webowe.pl

Serwer NMR

   Zarejestrowane widma są gromadzone na serwerze, skąd można pobrać ich elektroniczną wersę. Aby połączyć się z serwerem z komputerów windowsowych należy zainstalować program obsługujący połączenia szyfrowane. Polecamy w tym celu program WinSCP, który można pobrać na przykład ze strony http://www.download.net.pl/1181/WinSCP. W celu konfiguracji programu i dostępu do hasła prosimy o kontakt z dr Marcinem Wilczkiem pod numerem (22) 5526-314.

   Struktura katalogów na serwerze jest następująca: starsze widma zostały pogrupowane zgodnie z numerami w katalogi po około 1000 widm i znajdują się w części archiwalnej. Na przykład katalog baza/archiwum/200MHz/22xxx zawiera widma z przedziału od 22000 do 22999. Natomiast bieżące widma znajdują się w katalogu /baza/kopie/b300/felix i są zgrywane ze spektrometru na bieżąco.
Wydziałowe Laboratorium
Pomiarowe

Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe