analizy chemiczne na zlecenie, pomiary chemiczne na zlecenie, badania chemiczne na zlecenie, ekspertyzy chemiczne na zlecenie, laboratorium do wynajęcia, laboratorium chemiczne do wynajęcia

devBlog Webowe.pl

Skaningowy Mikroskop Elektronowy LEO 435 VP

Wykonujemy pomiary struktury i morfologii powierzchni. Mikroskop wyposażony w przystawkę EDS umożliwiającą analizę elementarną obserwowanych przedmiotów.

  • Skaningowy Mikroskop Elektronowy LEO 435 VP
  • Skaningowy Mikroskop Elektronowy LEO 435 VP
  • Skaningowy Mikroskop Elektronowy LEO 435 VP
  • Skaningowy Mikroskop Elektronowy LEO 435 VP
  • Skaningowy Mikroskop Elektronowy LEO 435 VP
  • Skaningowy Mikroskop Elektronowy LEO 435 VP
  • Skaningowy Mikroskop Elektronowy LEO 435 VP

Skaningowy mikroskop elektronowy LEO 435VP z przystawką EDS


Opiekun przyrządu

Opiekun: dr hab. Mikołaj Donten
Tel. 0 22 822 02 11 w. 223

e-mail: donten@chem.uw.edu.pl


Aparatura

Mikroskop LEO 435VP (Zeiss) jest elektronowym mikroskopem skaningowym z katodą wolframową. Został wyprodukowany i zainstalowany w Wydziałowym Laboratorium Pomiarowym w roku 1997. Urządzenie wyposażone jest w detektor elektronów wtórnych (SE) i detektor elektronów elastycznie odbitych (QBSE). Teoretyczna rozdzielczość uzyskiwanego obrazu wynosi 2nm. Mikroskop przystosowany jest do pracy z napięciami przyspieszającymi wiązkę elektronową od 0.1 do 30 kV z możliwością przełączania w tryb "LOW kV" (zakres napięć od 0.1 do 3 kV). W przypadku obserwacji obiektów nieprzewodzących i źle znoszących wysoką próżnię mikroskop może być przełączany w tryb "LOW VACUME" umożliwiający obserwację obiektów przy podwyższonym cisnieniu gazu w komorze mikroskopu (cisnienie do 3 Pa). Wyposażeniem dodatkowym jest napylarka służąca do napylania warstwy metalu na próbki nieprzewodzące.

Opis metody

Mikroskop zintegrowany jest z przystawką EDS (Roentec, Berlin) pozwalającą na dokonywanie analizy elementarnej składu obserwowanych przedmiotów. Teoretycznie możliwa jest analiza zawartości wszystkich pierwiastków począwszy od boru. Praktycznie oznaczenie zawartości najlżejszych pierwiastków: B, C, N, O, jest trudne, a uzyskane dane należy traktowć z dużą rezerwą. Przy użyciu przystawki EDS można wykonywac mapy składu powierzchni oraz określać zmiany zawartości wybranych pierwiast wzdłuż linii skanowania.

Urządzenie dostępne jest dla pracowników i doktorantów Wydziału Chemii po przeszkoleniu przez opiekuna sprzętu lub osobę upoważnioną przez opiekuna mikroskopu.

Koszt analiz

Próbce dostarczanej do analizy powinno towarzyszyć wypełnione zamówienie.

Przeszkolenie w zakresie użytkowania mikroskopu: 600 zł dla pracowników i doktorantów Wydziału Chemii. Dla pozostałych osób koszt przeszkolenia wynosi 900 zł.

Samodzielne użytkowanie sprzętu: 50 zł/godzinę pracy.

Opłata za godzinę pracy mikroskopu wynosi 70 zł, a za jednorazowe napylenie złotem (cena za napylenie od 1 do 6 probek) 20 zł.

Powyższe ceny dotyczą użycia sprzętu i na ich podstawie będą kalkulowane opłaty za wykonanie zleceń. Oprócz tego do kosztów użycia sprzętu należy dodać wynagrodzenie dla operatora (okolo 40 zł/godzinę) oraz, w razie potrzeby, wynagrodzenie za interpretację wyników.Wydziałowe Laboratorium
Pomiarowe

Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe