analizy chemiczne na zlecenie, pomiary chemiczne na zlecenie, badania chemiczne na zlecenie, ekspertyzy chemiczne na zlecenie, laboratorium do wynajęcia, laboratorium chemiczne do wynajęcia

devBlog Webowe.pl

System do elektroforezy kapilarnej Beckman P/ACE MDQ z matrycowym detektorem UV-VIS

Wykonujemy rozdzielanie i oznaczanie organicznych i nieorganicznych składników próbek środowiskowych, klinicznych, leków i innych materiałów.

  • System do elektroforezy kapilarnej Beckman P/ACE MDQ z matrycowym detektorem UV-VIS
  • System do elektroforezy kapilarnej Beckman P/ACE MDQ z matrycowym detektorem UV-VIS

System do elektroforezy kapilarnej (CE)


Opiekun przyrządu

Opiekun: dr Ewa Poboży
Tel.: 0 22 822 02 11 w. 390, 399
e-mail: ewapob@chem.uw.edu.pl


Aparatura

System do elektroforezy kapilarnej firmy Beckman model P/ACE MDQ z diodowym detektorem UV (256 diod). Zakres widma 190-600 nm. System wyposażony w automatyczny podajnik próbek (96 próbek). System bez termostatowania podajnika próbek. Kapilara termostatowana płynem chłodzącym w zakresie temp. 15-30 ºC.

Opis metody

Elektroforeza kapilarna jest metodą rozdzielania i oznaczania, w której wykorzystuje się różnice prędkości poruszania się cząstek obdarzonych ładunkiem w polu elektrycznym. Główną zaletą metody jest bardzo wysoka sprawność rozdzielania wyrażona ilością półek teoretycznych (do 1 mln), znacznie wyższa niż uzyskiwana w HPLC. Wymagana objętość próbki konieczna do analizy jest bardzo mała, rzędu nL. Analizę próbek można prowadzić w szerokim zakresie pH (2-10).

Elektroforeza kapilarna jest metodą o niezwykle szerokim zastosowaniu. Mogą być rozdzielane zarówno małe cząsteczki jak i duże (białka), związki polarne, jak i niepolarne. Możliwe jest także rozdzielanie cząsteczek obojętnych po zastosowaniu odpowiednich dodatków do elektrolitu podstawowego. Szczególnie duże zastosowanie znalazła CE w rozdzielaniu izomerów optycznych.

Koszt analiz

Pracownicy i studenci planujący samodzielne wykonywanie pomiarów zobowiązani są do ukończenia 5-godzinnego szkolenia obsługi przyrządu. Koszt szkolenia wynosi 500 zł za dwie osoby. Przy samodzielnym wykonywaniu pomiarów koszt pracy przyrządu wynosi 60 zł za godzinę (wszystkie odczynniki i roztwory własne).

Zlecenie analizy próbki - cena do uzgodnienia indywidualnie.


Wydziałowe Laboratorium
Pomiarowe

Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe