analizy chemiczne na zlecenie, pomiary chemiczne na zlecenie, badania chemiczne na zlecenie, ekspertyzy chemiczne na zlecenie, laboratorium do wynajęcia, laboratorium chemiczne do wynajęcia

devBlog Webowe.pl

Monokrystaliczny 4-kołowy dyfraktometr rentgenowski KM4CCD

Wyposażony w detektor CCD oraz przystawki temperaturowe: helową, azotową i wysokotemperaturową.

Wykonujemy pomiary rentgenowskie dla monokryształów i faz pseudokrystalicznych w zakresie temperatur od kilku °K do ok. 500 °C. Rozwiązujemy i udokładniamy struktury kryształów, związków organicznych i nieorganicznych, a także planujemy wykonywanie eksperymentalnych pomiarów gęstości elektronowej w kryształach.

 • Monokrystaliczny 4-kołowy dyfraktometr rentgenowski KM4CCD
 • Monokrystaliczny 4-kołowy dyfraktometr rentgenowski KM4CCD
 • Monokrystaliczny 4-kołowy dyfraktometr rentgenowski KM4CCD
 • Monokrystaliczny 4-kołowy dyfraktometr rentgenowski KM4CCD
 • Monokrystaliczny 4-kołowy dyfraktometr rentgenowski KM4CCD
 • Monokrystaliczny 4-kołowy dyfraktometr rentgenowski KM4CCD
 • Monokrystaliczny 4-kołowy dyfraktometr rentgenowski KM4CCD

Monokrystaliczny Rentgenowski Dyfraktometr Czterokoowy κ-axis KM4CCD MoK a


Opiekun przyrządu

Opiekunowie: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Tel. 0 22 822 02 11 w. 212
e-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl

Łukasz Dobrzycki
e-mail: ldobrzyc@crystal.chem.uw.edu.pl


Aparatura

Monokrystaliczny czterokołowy dyfrakometr rentgenowski KM4CCD o geometrii κ, wyposażony w lampę o anodzie molibdenowej (długość fali λ=0.71073Å) oraz przystawkę niskotemperaturową (zakres pomiarów w temperaturach od 90K do 300K).

Opis metody

Metoda polegająca na dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokrysztale, a następnie na analizie zebranego widma (dyfraktogramu) pozwala określić strukturę kryształów czyli geometrię cząsteczek w fazie stałej oraz ich upakowanie w sieci krystalicznej. Dzięki pomiarom w funkcji temperatury możliwe jest badanie zmian strukturalnych podczas przejść fazowych. Należy pamiętać, że tak uzyskana struktura cząsteczki/kompleksu/soli - dzięki oddziaływaniom międzycząsteczkowym - najprawdopodobniej będzie się nieco różnić od struktury w fazie ciekłej czy gazowej.

Metoda ta nadaje się doskonale do:

 • potwierdzenia struktury otrzymanego związku,
 • określenia konfiguracji absolutnej enancjomeru (warunkiem jest obecność w cząsteczce atomu cięższego od Si),
 • analizy składu (potrzebny jest zaledwie monokryształ o objętości ok. 0.03mm3 !),
 • obserwacji przejść fazowych w ciele stałym,
 • analizy oddziaływań między i wewnątrzcząsteczkowych w sieci krystalicznej.

Koszt analiz

Zleceniodawca, decydujący się skorzystanie z usług naszej pracowni powinien zapoznać się z instrukcją oraz zaznajomić z zasadami przeprowadzania rentgenowskiej analizy strukturalnej na Wydziale Chemii UW. Krystalicznej próbce dostarczanej do analizy powinno towarzyszyć wypełnione zlecenie pomiaru.

CENNIK

Typ pomiaru

Usługa dla
zleceniodawców
z Wydziału
Chemii UW

Usługa dla
zleceniodawców
z jednostek naukowych
spoza Wydziału
Chemii UW

Usługa dla
zleceniodawców
z firm komercyjnych

Pomiar standardowy temperatura pokojowa

400 zł

1400 zł

2500 zł

Pomiar kryształu o nieznanym składzie

600 zł
(bez gwarancji rozwiązania struktury)

1800 zł
(bez gwarancji rozwiązania struktury)

3000 zł

Pomiar z wykorzystaniem przystawki niskotemperaturowej

450 zł

1500 zł

2700 zł

Pomiary samodzielne

200 zł
Wydziałowe Laboratorium
Pomiarowe

Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe