« powrót do treści

Mikroskpia SPM: STM, AFM, TM-AFM, NC-AFM, EFM, Kelvin Probe

Skaningowy Mikroskop Tunelowy (STM/AFM)
Skaningowy Mikroskop Tunelowy (STM/AFM)
  • Skaningowy Mikroskop Tunelowy (STM/AFM)
  • Skaningowy Mikroskop Tunelowy (STM/AFM)
  • Skaningowy Mikroskop Tunelowy (STM/AFM)
  • Skaningowy Mikroskop Tunelowy (STM/AFM)

Wydziałowe Laboratorium
Pomiarowe

Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe