« powrót do treści

Spektrometr ICP-MS typ Elan 9000 Perkin Elmer

Spektrometr ICP-MS typ Elan 9000 Perkin Elmer
Spektrometr ICP-MS typ Elan 9000 Perkin Elmer
  • Spektrometr ICP-MS typ Elan 9000 Perkin Elmer
  • Spektrometr ICP-MS typ Elan 9000 Perkin Elmer
  • Spektrometr ICP-MS typ Elan 9000 Perkin Elmer

Wydziałowe Laboratorium
Pomiarowe

Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe